Försäkringsbolag!

Sedan hundra år tillbaka i tiden har jag nästan uteslutande använt mig av försäkringsbolaget ”DINA”, eller snarare de började med att heta Åsbo-Bjäre sedan bytte de namn och nu heter de alltså DINA. När jag började med detta försäkringsbolag var det otvivelaktigt billigast av alla på marknaden och denna gång försäkrade jag Pascal av ”bara farten” hos dem. Å andra sidan vet jag att det är smart att ibland se över sina försäkringar för det förekommer onekligen ”smyghöjningar”. Nedan jämförs de olika försäkringsbolagen och deras olika villkor. Smart 🙂 Jag livförsäkrar aldrig mina hästar … Smartare sätta in den pengen på en räntebärande fond eller liknande och sedan hålla tummarna att hästen blir riktigt långlivad och brukbar i herrans massa år 🙂 Vilket bolag använder du? Har du livförsäkrat högt? Får man fråga vad du betalar?

1201127_36694024

AllmäntMer Information
Försäkringen är ett ettårsavtal. Vid försäkringens årliga huvudförfallodag kan premien och villkoren ändras.
Karenstiden avser bara sjukdom, inte olycksfall.
Aktuellt villkor
Försäkringens benämning
Livförsäkring kan tecknas fr.o.m – t.o.m
Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m – t.o.m
Agria Djurförsäkring2014-10-08 Agria Häst 2014-01-01 Agria Bas Liv & Användbarhet/
Bas Veterinärvård (A1)
20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Dina Försäkringar2014-03-26 Häst 2013, 2013-11-01 Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäkring 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Folksam2014-08-29 Försäkringsvillkor Häst maj 2014 A1 liv + A1 Veterinärvård 20 dagar 2 dagar- t o m 15 år alt. 17 år beroende på ras 2 dagar- t o m 15 år alt. 17 år beroende på ras
If2014-03-26 Försäkringsvillkor oktober 2013 Livförsäkring + veterinärvård 20 dagar 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Sveland2014-05-02 Sveland Häst Favorit 2014-01-01 Sveland Häst Favorit (A1) Liv med användbarhet och veterinärvård 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
LivförsäkringMer Information
Livbeloppet, det vill säga det försäkringsbelopp man försäkrar hästen för ska högst motsvara marknadsvärdet. Marknadsvärdet grundas på bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter. I de olika bolagens livförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas. Ett vanligt undantag är att försäkringen inte betalar ut livbeloppet vid beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.
Livbeloppet sänks årligen med
Lägsta livbelopp – innan det upphör
Livbeloppet upphör (hästens ålder)
Agria Djurförsäkring2014-10-08 20% från 16 år 5 000 kr 21 år Ja
Dina Försäkringar2014-03-26 20% från 16 år 5 000 kr 25 år Ja
Folksam2014-08-29 15% från 16 år 5 000 kr 24 år alt. 26 år beroende på ras Ja
If2014-03-26 20% från 16 år Ingen nedre gräns 25 år Ja
Sveland2014-05-02 20% från 16 år 5 000 kr 24 år alt. 26 år beroende på ras Ja
VeterinärvårdMer Information
Behandling och vård ska utföras av legitimerad veterinär. Försäkringen gäller aldrig för skada eller sjukdom som är medfödd eller som förelåg (påbörjats) innan försäkringen började gälla oavsett när skadan/sjukdomen först kunnat iakttas. I de olika bolagens veterinärvårdsförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas. Vanliga undantag är att försäkringen inte betalar ersättning vid beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor eller tandproblem.
Maxersättning/år, veterinärvård
Möjlighet teckna tillägg för högre maxersättning
Agria Djurförsäkring2014-10-08 30 000, 60 000 eller 120 000 kr (max 18 000 för hältor/rörelsestörning mm) Ja, upp till vald maxersättning per försäkringsår för hältor, rörelsestörningar och ryggbehandlingar. Ja
Dina Försäkringar2014-03-26 60 000 kr Ja, upp till
120 000 kr
Ja
Folksam2014-08-29 25 000 eller 50 000 kr Ja, upp till
100 000 kr
Ja
If2014-03-26 50 000 kr Ja, upp till
130 000 kr
Ja
Sveland2014-05-02 50 000 kr Ja, upp till
100 000 kr
Ja
Självrisker
I vissa bolag kan du sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din häst behandlas av veterinären.
Förutom den fasta självrisken betalar du vanligen en rörlig självriskdel på 15 till 20 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken.
Självrisk, lägsta alternativ
Självrisk, högsta alternativ
Självriskperiod – antal dagar
Agria Djurförsäkring2014-10-08 1 850 kr + 20% 5 000 kr + 20% 125
Dina Försäkringar2014-03-26 1 800 kr + 20% 1 800 kr + 20% 4 månader
Folksam2014-08-29 2 600 kr + 15% 2 600 kr + 15% 125
If2014-03-26 2 700 kr + 20 % 5 000 kr + 20 % 100
Sveland2014-05-02 2 200 kr + 20 % 4 900 kr + 0 % upp till 50 000 kr och 20 % mellan 50 001 – 100 000 kr. 150
TilläggsförsäkringarMer Information
Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna tilläggsförsäkringar till försäkringarna som finns med i jämförelsen.
Tillägg till försäkringen i jämförelsen.
Agria Djurförsäkring2014-10-08 Agria Plus – betalar läkemedel, veterinärs resor (högst 1 500 kr per behandlingstillfälle), djurambulans samt avlivning och destruktion (högst 6 000 kr).
Agria Kom-i-gång – betalar rehabilitering (högst 5 000 kr per försäkringsår).
Dina Försäkringar2014-03-26 Inga tillägg
Folksam2014-08-29 Inga tillägg
If2014-03-26 VeterinärXtra – betalar, utöver höjning av högsta ersättning för veterinärvårdskostander, ersättning för mediciner (högst 3 000 kr per försäkringsår), rehabilitering (högst 3 000 kr per försäkringsår), ambulanstransport (högst 5 000 kr), avlivning och …
Sveland2014-05-02 Rehabilitering – högst 5 000 kr per försäkringsår

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s